Perancangan

1. Pendaftaran sebagai Pusat Peperiksaan : Sept 2011

2. Penggunaan Silibus Bersepadu  : Darjah 1&2 pada Sesi 2011

3. Kemudahan ICT:  – Sebuah makmal multimedia pada sesi 2011

4. Perkhidmatan Kesihatan/Psikologi : Sesi 2011

5. Perlindungan Takaful : Sesi 2011

6. Semakan Kurikulum : Setiap 3 tahun atau kurang

7. Peruntukan khas latihan kakitangan: Sesi 2012

8. Penubuhan Sekolah menengah (SRITI) ; Sesi 2012

DARJAH

2011

2012

2013

2014

2015

1

40

40

40

40

40

2

30

40

40

40

40

3

20

40

40

40

40

4

20

20

40

40

40

5

10

20

20

40

40

6

10

10

20

20

40

Jumlah Pel.

130

150

200

220

240

Bil. Kelas

8

9

10

11

12

Bil. Guru

9

10

12

13

14

Nisbah Pel:Guru

14.4

15.0

16.7

16.9

17.1

Bil. Lot Sewa

3

4

4

5

5

Advertisements