About Ilmuwan

 

Ikatan Ilmuwan Nasional (ILMUWAN) adalah sebuah pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang dianggotai oleh para ilmuwan dari segenap institusi pendidikan di Malaysia dalam perbagai bidang kepakaran. Sekolah Rendah Integrasi Tahfiz Ilmuwan (SRITI) dan juga Sekolah Menengah Integrasi Tahfiz Ilmuwan (SMITI) yang beralamat di 501B & 501C, Kompleks Diamond, Bangi Business Park, Jalan Medan Bangi, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia adalah berada di bawah naungan pertubuhan ini.

– tahfiz.ilmuwan@gmail.com

 

 

Advertisements